• Markanız gerçekten size mi ait ?
  Markanız gerçekten size mi ait ?

  Marka Ön Araştırma Hizmetleri

  Marka Başvuru İşlemleri

  Marka İzleme

  Marka itiraz işlemleri

  Marka Yenileme

  Marka Devir ve lisans

 • Başkent Danışmanlık
  Başkent Danışmanlık

  YAKLAŞIK 20 YILLIK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KONUSUNDAKİ TECRÜBESİYLE

  TÜRKİYE’NİN HER KÖŞESİNDE HİZMET ÜRETEBİLME KABİLİYETİ

  ULUSAL VE ULUSLARARASI TESCİL YAPABİLME KABİLİYETİ

  DİNAMİK VE DENEYİMLİ UZMAN KADROSUYLA

  10000 AŞKIN MÜVEKKİLİN DEĞERLERİNİ KORUYORUZ….

YAKLAŞIK 20 YILLIK FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KONUSUNDAKİ TECRÜBESİYLE TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDE HİZMET ÜRETEBİLME KABİLİYETİ ULUSAL VE ULUSLARARASI TESCİL YAPABİLME KABİLİYETİ DİNAMİK VE DENEYİMLİ UZMAN KADROSUYLA 10000 AŞKIN MÜVEKKİLİN DEĞERLERİNİ KORUYORUZ….

Marka Tescil nedir, nasıl Alınır ?
Marka Tescil nedir, nasıl Alınır ?

Tescili için başvuruda bulunduğumuz marka, 5-6 ay süre ile Türk Patent Enstitüsü Bilgi İşlem bölümünde incelenir. Bu süre içinde herhangi bir red cevabı alınmazsa Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Markanın Resmi Marka Bülteni’ndeki ilan süresi 3 aydır. Bu sürenin sonunda yazı gönderilerek eksik evrakların tamamlanması istenir. Toplam belge alım süresi en az 1 yıldır. İtiraz veya red ile bu süreler daha da uzayabilmektedir.

Ücretsiz Marka Ön Araştırma Hizmetleri
Ücretsiz Marka Ön Araştırma Hizmetleri

Tescili istenen ibarenin Tescilli ve Tesciline karar verilmiş markalar arasında aynısının veya benzerinin bulunup bulunmadığının araştırılması işlemi olup TPE veri tabanında belli bir sayıya kadar ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Marka İzleme
Marka İzleme

Marka İzleme Servisimiz tarafından, Müşterilerimizin Tescil edilmiş veya Tescil edilmek üzere daha önceden başvurusu yapılmış Markalarının, her ay yeni çıkan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapılarak, benzerlerinin yayına çıkıp çıkmadığı kontrol edilmektedir.

Marka Yenileme
Marka Yenileme

Koruma süresi sona eren markanın (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl) belli bir ücret karşılığı marka sahibi veya vekilin talebi üzerine sonraki 10 yıllık süre için yenilenmesi işlemidir.

Başkent Danışmanlık Hizmetleri size
Devlet Desekleri
Garanti Belgeleri
İthalat Hizmetleri
Marka ve Patenti
Ruhsatlandırma
TSE İşlemleri
Yönetim Sistemleri
ve daha bir çok konuda size yardımcı olmayı hedefler.