Marka ve Patent
Marka
Marka

Günümüzde işletmelerin gücü sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade markalarının değeriyle ölçülmektedir. Gerek tanınırlık gerek maddi getirisi açısından markaların korunması, korunması iç...

Detaylar
Yurtdışı marka tescil başvurusu
Yurtdışı marka tescil başvurusu

Türkiye’de alınan marka tescilleri ülke sınırları içinde geçerlidir. Ülke sınırları içinde tescilli markanızı yurt dışında da kullanmak istiyorsanız istediğiniz ülkelerde de tescil ettirebilirsiniz. Y...

Detaylar
Hukuki Hizmetler
Hukuki Hizmetler

Sınai Mülkiyet Hakları; buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt e...

Detaylar
Patent ve Faydalı model
Patent ve Faydalı model

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Patent için buluşun, yen...

Detaylar
Coğrafi işaret tescili
Coğrafi işaret tescili

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü, veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre,alan bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işare...

Detaylar