Patent ve Faydalı model

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.

Patent için buluşun, yenilik, sanayiye uygulanabilir olma ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerini mutlaka taşıması gerekmektedir.

Faydalı model başvurularında ise  buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli bir kriterdir.

Başkent Patent’in bu konuda verdiği hizmetler ve marka tescil sürecinde verilen hizmetler aşağıda verilmiştir.

  • Başvuru öncesi hem TPE’den hem de uluslararası veri tabanından ön araştırma
  • Tarifname ve istemlerin hazırlanması
  • Ulusal, Bölgesel ve uluslararası başvuru dosyalarının hazırlanması ve girişlerin yapılması
  • Yurtdışı patent başvurularının hazırlanması (PCT,EPC,EPO)
  • Resmi ofislerden gelen bildirimlerin yanıtlanması
  • İtiraz ve geçersizlik işlemlerinin hazırlanması, başvurulması ve takibi
  • Tescil sürecinin sonunda patent belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi
  • Patent bültenlerinin izlenmesi, benzer patent olması durumunda itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • “Devir,lisans, unvan değişikliği, adres değişikliği gibi sicil ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi.
  • Patent belgelerinin geçerliliğini koruyabilmesi için gereken yıllık harç ödemelerinin düzenli takibi ve bildirimi.