Marka

Günümüzde işletmelerin gücü sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade markalarının değeriyle ölçülmektedir. Gerek tanınırlık gerek maddi getirisi açısından markaların korunması, korunması için de öncelikle sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir.

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 

Başkent Patent’in bu konuda verdiği hizmetler ve marka tescil sürecinde verilen hizmetler aşağıda verilmiştir.

 

 • Marka Tescil Edilebilirlik ile ilgili ön araştırma
 • Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası başvuruların hazırlanması ve takip edilmesi
 • Resmi ofislerden gelen kararların müvekkile bildirimi ve yasal süre içinde işlemlerin yapılması
 • İtiraz ve geçersizlik işlemlerinin hazırlanması, başvurulması ve takibi
 • Marka tescil sürecini sonuçlandırıp, marka tescil belgesinin müvekkile ulaştırılması
 • Resmi marka bülteninin izlenmesi, yayınlanan benzer markaların bildirimi ve itiraz işlemleri
 • Devir, intikal, adres değişikliği gibi sicil ile ilgili işlemler
 • Koruma süresi biten markaların yenilenmesi işlemleri

 

 • Ön Araştırma

Başvuru öncesi, tescili istenen markanın tescilli olup olmadığını araştırmak mümkündür. Türk Patent Enstitüsü’nden temin edilen ön araştırma raporuna  göre  değerlendirilmekte ve müvekkillerimiz doğru bir şekilde yönlendirilmektedir.

 • Başvurunun İncelenmesi ve Yayınlanması

Marka tescil başvurusunun ardından TPE başvuruyu 556 sayılı KHK’nın markanın tescil edilebilirliği hükümlerine göre inceler ve değerlendirir. Hükümlere aykırı bir durum olmaması durumundan markalar bülteninde yayınlanır.

 • İtiraz

556 sayılı KHK’nın markanın tescil edilebilirliği ile ilgili hükümlerine göre başvuru kısmen ya da tamamen reddedilebilir. Bu red kararına karşı yasal süre içinde itiraz hakkı kullanılabilir.

 • Tescil

Marka bülteninde yayınlanan başvuruya herhangi bir itiraz gelmemesi ya da yapılan itirazları TPE’nin reddetmesi durumunda TPE tarafından tescil kararı verilir. Yasal süre içinde harç yatırılır ve marka tescil belgesi alınır.

 • Yenileme

Marka tescil belgesinin düzenleme süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık periyotlar halinde uzatılarak yenilenmektedir. Başkent Patent olarak yasal süre içinde müvekkillerimizi bu konuda bilgilendirmekteyiz. Yasal süre içinde yenilenmeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedirler.